Fler bolag/verksamhetsomrÄden ->

Ljungbloms Elektriska i Göteborg

Vi är ett El företag i Göteborg som ingår i en stark företagsgrupp!
 

Vi på Ljungbloms Elektiska arbetar med alla förekommande elarbeten inom entreprenad och byggservice, men utför även installation av larm- och inpasseringssystem. Våra beställare är i första hand bygg- och fastighetsbolag i Göteborgsområdet.

Vi arbetar gärna med privatkunder och tack vare ROT-avdraget blir detta extra förmånligt för den som äger sin bostad.

 Samtliga våra elektriker innehar behörighet och som företag är vi auktoriserade för branchens olika normer. Denna auktorisation visar våra uppdragsgivare/beställare att vi arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan. Vi är certifierade i ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 "se under kvalitet". Samt följer branschföreskrifter för att med kunskap och kompetens möta kundernas krav, önskemål och behov av säkra och trygga installationer.